ගම්පහ නාම යොජන බර දීම..

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිවරණයට නාමයෝජනා දුන්නේ මැතිවරණය කල් දැමීමට නොව මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා යැයි නාගරික සංවර්ධන…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නිමල් රංජිත්, ලලිත් රාජපක්ෂ, පියුමි තිවංකා පුරසිංහ, හෂිනි ගෝනගල,  සජිත් රත්නායක,…