කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අනෝජා විරසිංහ, සමන්ති ලැනරෝල්, අසන්තිකා රණසිංහ, දිනූෂා කිලාඩ්, චතුර ජයතිලක,දිිල් මිහිරාජි, මධුසංක සිරිවර්ධන, ශාන්ත කේ. හේරත්, හෙලන් අත්තනායක, සුනිලා ජයන්ති, සේනානි සමන්ත, හිමාලි මදනායක, ලක්‍ෂමන් මනුරංග, දේවිකා සුරම්මි, බන්දුල ආර් ගුලවත්ත, නිලක්ෂිනී රත්නායක, චන්දන වන්නිආරච්චි, දිනූෂා ජයවර්ධන, උත්පල බණ්ඩාර, අජිත් ලාල් රාජපක්‍ෂ ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *