කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නිල්මිණි තෙන්නකෝන්, ටෝනි හසන්, මහේෂ් උයන්වත්ත, තිලිනි පෙරේරා, මිල්ටන් මලවිආරච්චි, උපාලි…

නානුඔය රදැල්ල බස් රථ අනතුරින් දිවි අහිමි වුවන් වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමාගෙත්, රජයෙත් මධ්‍යම  පළාතෙත් ශෝකය පුද කරයි..

අනතුරින් තුවාල ලැබූ සහ තවමත් ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් වෙනුවෙන් කැපවුණු සියලු දෙනා වෙත  ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙත්,රජයේ සහ…

CDB among Ten Best Corporate Citizens for fifth consecutive year

Best Corporate Citizen Sustainability Award organised by Ceylon Chamber ofCommerce Citizens Development Business Finance PLC (CDB)…

Continue Reading

මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට නව ආයතන ප්‍රධානීන් පත්කෙරේ

මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සදහා නව ආයතන ප්‍රධානීන් පත් කිරීම…

MAS announces a Joint Venture with the Tata Group’s Trent Ltd. in India

MAS Amity Pte. Ltd., a subsidiary of MAS Holdings, signed a Joint VentureAgreement with Tata Group’s…

Continue Reading