75 වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සංවිධානය කළ රුක් රෝපණ වැඩසටහන

75 වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්
සංවිධානය කළ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ඊයේ (04) දින දිවයින පුරා
ක්‍රියාත්මක කෙරුණි.
මෙම නිදහස් සැමරුම් දිනයට සමගාමීව නාගරික වනපෙත් හැත්තෑපහක්
සකස් කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා
පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය.
ඒ අනුව නාගරික වනපෙත් යටතට නාගරික වන උයන් මෙන්ම මංමාවත්
දෙපස ඇති ගහකොළ, උද්‍යාන, ගංගා හා වෙරලබඩ මංතීරු තෙත්බිම්,
සංරක්ෂිත වනපෙත් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මෙම පැළ සිටුවීම සිදු කරන ලදි.
නාගරික වනපෙත් 75 ක් ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන යටතේ හම්බන්තොට
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැලයක් රෝපණය කරන ආකාරය
ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *