කොකා-කෝලා පදනම විසින ් පවුල් 6,000ක් නඟා සිටුවීමේ ‘Say We Care’ වැඩසටහනට සහාය දක්වයි.

කොකා-කෝලා පදනම විසින ් ජන ජීවිත නගාසිටුවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩංගු සහන මලූ බෙදා දෙමින්, දිවයින…

Continue Reading

HNB offers exclusive Affinity Cards with benefits to SLIA members

Sri Lanka’s leading private bank HNB PLC partnered with the Sri Lanka Institute of Architects (SLIA)to…

Continue Reading

ශ‍්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය (SLIM) විසින් සංවිධානය කරන ලද Brand Week 2023 හි නිල බැංකු සහකරු ලෙස HNB එක් වෙයි

නැගී එන අලෙවිකරුවන්ට අත්වැලක් වෙමින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම පුද්ගලික අංශයේ බැංකුවක් වන හැටන්නැෂනල් බැංකුව මෑතකදී අවසන්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.02.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ඉදුනිල් දිසානායක, මහින්ද බණ්ඩාර, අනෝජා වීරසේකර, ගුණදාස මධුරසිංහ, සුසන්ත පුෂ්පකුමාර, ලහිරු…

Commonwealth scholars from Sri Lanka receive a warm welcome

​The British Council hosted a networking event to welcome the recent batch of SriLankan Commonwealth Scholars…

Continue Reading