කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 01.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අමිල අබේසේකර, සංජීව උපේන්ද්‍ර, අතුල ලියනගේ, නන්දන හේවාපන්න, අනුරාධා එදිරිසිංහ, සුසංග…

SLT-MOBITEL signs agreement with Cool Planet to power fashion chain’s New Complex with SLT-MOBITEL Fibre

SLT-MOBITEL, the National ICT Solutions Provider, signed an agreement recently with Cool Planet (Pvt)Ltd, one of…

Continue Reading

Gamer.LK විසින් සංවිධානය කරනු ලබන SLT-MOBITEL මගින් බල ගැන්වූ අන්තර් පාසල් Esports ශූරතාවලිය නැවතත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම Games and Esports ආයතනය වන Gamer.LK විසින් සංවිධානයකරනු ලබන SLT-MOBITEL විසින් බලගැන්වූ අන්තර්…

Continue Reading