විදේශ රැකියා ජාවාරම්කරුවන්ට එරෙහිව දැඩි
පියවර…

නීතිමය පියවර ගැනීමේදී කිසිදු දේශපාලන බලපෑමක් නෑ විදේශ රැකියා සදහා යොමු කරන බව පවසමින් මුදල් ජාවාරම්කරනු…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 04.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන දිල්හානි අශෝකමාලා ඒකනායක, ප්‍රියන්ත මන්සිඵ, බුද්ධික ලියනගේ, අසේල ඉන්ද්‍රලාල්, රසික බණ්ඩාර …