එක්සත් ජනපද තානාපතිනී හේලීස් වැවිලි සමාගමට අයත් පේද්‍රෝ තේ වතුයායේ සංචාරයක

නවෝත්පාදන, කර්මාන්තයේ අභියෝග සහ අනාගත අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගනී ශ‍්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම සම්මානයට පාත‍්‍ර වූ…

Building resilience: HNB- HNBA launch free Key Person Insurance cover for SMEs

Building resilience and supporting economic revival by strengthening SMEs to face any unexpectedeventuality, Sri Lanka’s leading…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන විල්සන් ගුණරත්න, දයාදේව එදිරිසිංහ, ස්වර්ණා රත්නායක, තිසංකග මගේ, වජිර ප්‍රියශාන්ත, ඩැල්රින්…

AkzoNobel අඛණ්ඩව 5 වන වරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ SOS ළමා ගම්මාන වැඩසටහන සමග පවතින හවුල්කාරීත්වය අලුත් කරයි

AkzoNobel Paints සමාගම අඛණ්ඩව 5 වන වරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ SOS ළමා ගම්මාන වැඩසටහනසමග පවතින හවුල්කාරීත්වය අලුත්…

Continue Reading

CDB wins Most Innovative Company of the Year Award at Dare to Dream Awards 2023 Sri Lanka Edition

Citizens Development Business Finance PLC (CDB), theTotal Financial Service Provider in Sri Lanka, has been awarded…

Continue Reading

கொழுந்து பறிக்கும் போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற தலவாக்கலை சீதையம்மா

கொழுந்து பறிக்கும் போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற தலவாக்கலை சீதையம்மாவுக்கு (20 நிமிடங்களில் 10.1/2.கிலோ பறித்து சாதனை) “அஹச”மீடியா நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் 4…