කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 03.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සන්ධ්‍යා රඹුක්කනගේ, කෞශිකා ගීතානී, චාමින් වර්ණකුල, ආතර් යූ අමරසේන, හර්ෂ ආරියසිංහ,…

IFS marks 25 th anniversary of the inception of its operations in Sri Lanka

Sees continued success in technology excellence IFS, the global cloud enterprise software company, announcedtoday that it…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 02.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල, ජයන්ත මුතුතන්ත්‍රි, සහන් ජයශාන්ත, සුනෙත්‍රා ලක්ෂමි, ජයනී සංගීතා,පරාක්‍රම…

Airtel Sri Lanka Lanka rewards 60 loyal customers with brand new smartphones

Sri Lanka’s fastest growing telco, Airtel Sri Lanka, announced the successfulconclusion of the hotly anticipated ‘Airtel…

Continue Reading

Airtel-NIMH 1926: Saving lives through mindful conversation on mental health

The social and economic upheaval of the recent past has undoubtedly tested the resolve of every…

Continue Reading

AkzoNobel renews partnership with SOS Children’s Villages Sri Lanka for 5th
year in a row

a leading global paints and coatingscompany and manufacturer of Dulux paints- inked a contract renewing its…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 01.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අමිල අබේසේකර, සංජීව උපේන්ද්‍ර, අතුල ලියනගේ, නන්දන හේවාපන්න, අනුරාධා එදිරිසිංහ, සුසංග…

SLT-MOBITEL signs agreement with Cool Planet to power fashion chain’s New Complex with SLT-MOBITEL Fibre

SLT-MOBITEL, the National ICT Solutions Provider, signed an agreement recently with Cool Planet (Pvt)Ltd, one of…

Continue Reading

Gamer.LK විසින් සංවිධානය කරනු ලබන SLT-MOBITEL මගින් බල ගැන්වූ අන්තර් පාසල් Esports ශූරතාවලිය නැවතත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම Games and Esports ආයතනය වන Gamer.LK විසින් සංවිධානයකරනු ලබන SLT-MOBITEL විසින් බලගැන්වූ අන්තර්…

Continue Reading