කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 04.04.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සුරේෂ් ගමගේ, රැජින සෙල්වනායගම්, සරත් වික්‍රම, ප්‍රසාද් දේශප්‍රිය, ඉදුනිල් නුගවෙල, දිනේෂ්…

Softlogic Life showcases impressive growth at Investor Forum and shares plans beyond 2023

Softlogic Life, the second-largest life insurer in Sri Lanka,recently held its inaugural Investor Forum on 3rd…

Continue Reading

යුරෝපා සංගමයේ මුල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක වන SEDRව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රී ලංකාවේ විකල්ප ආරවුල් නිරාකරණය ශක්තිමත් කිරීමසඳහා ප්‍රතිපත්ති සංක්ෂිප්තයක් එළිදක්වයි

යුරෝපා සංගමයේ මුල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ආසියා පදනම හා හවුල්කාරීත්වයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන  ඵලදායීව ආරවුල් නිරාකරණයට…

Continue Reading

HNB consolidates position as people-centric bank: wins recognition at LankaPay Technnovation Awards

Consolidating its position as a pioneer in digital banking and customer experience, Sri Lanka’s premierprivate sector…

Continue Reading

Charting the Present and the Future of 8K TVs Through Samsung’s Innovative Technologies

Samsung has been at the forefront of TV innovation for decades. With an unwavering commitment toexcellence,…

Continue Reading