මීගමුව නවලෝක රෝහල සිය නවීනතම ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරමින් සුව සේවා පහසුකම් පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සුව සේවා සපයන්නකු වන නවලෝක මෙඩිකෙයාර් (පුද්ගලික)්පචත සමාගම2023 මාර්තු 28 වන දින මීගමුවේ…

රාජ්‍ය දූෂණය තවදුරටත් IMF ණය වතුරේ යයි! දූෂණ හෙළි කිරීම අංක 01.

රට තුළ ඇති වී ඇති දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම සදහා දැඩි කොන්දේසි යටතේ ලෝක…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.04.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සචිනි අයේන්ද්‍රා, සනත් කේ විමලසිරි, ඉෂාරා දේවේන්ද්‍ර, කපිල සිරිමාන්න, ආනන්ද පින්නවල,…