වරද කුමක් වුවත් බන්ධනාගාරගත වු පසු සිරකරුවන් රැක බලා ගැනීම රජය සතු වගකීමයි – අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ

 වරද කුමක් වුවත් බන්ධනාගාරගත වු පසු සිරකරුවන් රැක බලා ගැනීම රජය සතු වගකීමයි. සාම්ප්‍රදායික කමිටුවලින්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.04.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ටී.එම්. ජයරත්න, ජනක කුඹුකගේ, ශෂිරංග වික්‍රමසේකර, වින්ද්‍යා විජේසිංහ, චංචලා නදී වර්ණසූරිය,…

Samsung partners with SLT Mobitel for Avurudu with exclusive offers

Samsung, Sri Lanka’s No. 1 smartphone brand, has partnered up with SLT Mobitel this yearto bring…

Continue Reading