ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මහා භාණ්ඩාගරයට බරක්නොවී පවත්වාගෙන යෑමට සූදානම්… ඉදිරි දෙවසර තුළ අධිකාරිය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්කිරීමට සැලසුම් සකස්කර අවසන්…

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මහා භාණ්ඩාගරයෙන් යැපෙන
ආයතනයක් බවට පත්නොවී පවත්වාගෙන යෑමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන
බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති රජීව් සූරියආරච්චි
මහතා පවසයි.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ
උපදෙස් පරිදි ඉදිරි දෙවසරක කාලය තුලදී අධිකාරිය ලාභ ලබන
ආයතනයක් බවට පත්කිරීමට මේ වනවිටත් සැලසුම් සකස් කර අවසන්
බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කරයි.

2019 – 2020 වසරවල පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, අ.පො.ස සාමන්‍ය පෙළ
(A-9) සමත් හා උසස් පෙළ සමත්ව විශ්ව විද්‍යාල වරම් හිමිකරගත් ජාතික
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවය කරන සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ දූ
දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ (3) එක්වෙමින්
සභාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

2
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ දූ
දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ධෛර්ය කිරීමක් ලබා දීම අරමුණු කර
ගනිමින් මෙම වැඩසටහන 2012 වසරේදී ආරම්භ කර ඇත.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දරුවකුට මසකට රුපියල් 300 බැඟින්
වසරක 05කට රුපියල් 18,000 ක ශිෂ්‍යත්වයක්ද, අ.පො.ස. සාමන්‍ය පෙළ
විභාගය සමත් දරුවකුට රුපියල් 500 බැඟින් වසර දෙකක් දක්වා රුපියල්
12,000 ක් සහ අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය සමත් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය
හිමිකරගත් දරුවකුට මසකට රුපියල් 1,000 බැඟින් වසර 03 ක් හෝ
වසර 04 ක් දක්වා රුපියල් 36,000 හෝ රුපියල් 48,000 ක ශිෂ්‍යත්වයක්
ලබා දේ.

2012 වසරේ ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහන 2020 වසර දක්වා වූ
වසර 09 ක කාලය තුළ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවය නියුතු
මහත්ම මහත්මීන්ගේ විභාගය සමත් දූ දරුවන් 529 දෙනෙකු සඳහා
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කර ඇත. ඒ සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
විසින් වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 13.029 කි.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මුදලින් රුපියල් මිලියන 23 ක
ස්ථාවර තැන්පතුවක් බැංකුවක පවත්වා ගෙන යමින් එයින් ලැබෙන පොලී
මුදල මේ සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී කේ.ඒ. ජානක මහතා සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට 2021 වසරේ විභාගයන් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවා ඇත.
විභාගය සමත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සියළුම සේවක

3
මහත්ම මහත්මීන්ගේ දූ දරුවන්ට මේ ශිෂ්‍යත්වය ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම්
කළ හැකිය.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මෙරට වැදගත් ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන
අතරට ගෙන ඒම තම අරමුණ බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ
සභාපති රජීව් සූරියආරච්චි මහතා පැවසීය.
මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ රජීව් සූරියආරච්චි මහතා,
“ හිසට සෙවණක් ලබා දෙමින් මෙරට ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවලින්
එකක් සපුරන ආයතනය ලෙස ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හදුන්වා
දෙන්න පුළුවන්. නොතෙමී ඉන්න පුළුවන් තැනක් හදලා දෙනවා කියන්නේ
ලොකු පිනක්. ඒ පින ලබන්න රාජ්‍ය සේවයේ කාටවත් හිමි වන්නේ නෑ.
නැවතත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මෙරට වැදගත්ම උතුම්ම
ආයතනය බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ආර්. ප්‍රේමදාස
ජනාධිපතිතුමන් මෙරට ජනාධිපති වන්නේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය නිසයි. මේ ආයතනයට කරන්න පුළුවන් කාර්ය භාර්යය බොහෝ
විශාලයි. අපිට වැඩ කරන්න බැරි පිරිසක් නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි එය දෙතුන්
වතාවක් ඔප්පු කරා.

මේ ආයතනයේ මිලියන 23 ක ස්ථාවර තැන්පතුවක් තිබෙනවා. මෙම
ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබෙන්නේ 2012 වසරේදී. අද
තිබෙන පොත් ලැයිස්තුවේ මිල සහ එදා තිබූණ පොත් ලැයිස්තුවේ මිලයි
අහස උසට වෙනස් වෙලා. මේ මිලියන 23 ක මුදලට තව මිලියන 02ක්
එකතු කර මිලියන 25ක් කරන්න ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙස මම
තීරණය කරනවා. ඒකට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීන්දුවක් අපි ගන්නවා. සෑම
වර්ෂයකම මේ ගිණුමට රුපියල් මිලියනක් එකතු කරන්න අපි කටයුතු

4
කරනවා. නැතිනම් මිල වැඩිවීමට සාපේක්ෂව අපිට මේ ශිෂ්‍යත්ව ලබා
දීමට නොහැකි වනවා.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවය කරන සියළු දෙනා
තෘප්තිමත්ව වැඩ කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණ කිරීම අපගේ
වගකීමයි. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සුබ සාධන කටයුතු වෙනුවෙන් අපි
මූලිකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ සෑම කටයුත්තක් සඳහාම කැබිනට් අමාත්‍ය
ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා මට ආශීර්වාදය ලබා දෙනවා. එතුමා ජනතාවගේ
පැත්තේ හිට ගන්න මනුස්සයෙක්. මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න සේවකයින්
ගැන සිතන්න කියලයි අපිට කියලා තියෙන්නේ.
මෙම අවස්ථාවට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ උප සභාපති
ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මහතා, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්,
සාමාන්‍යාධිකාරී කේ.ඒ. ජානක මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරු ඇතුළු
ශිෂ්‍යත්වලාභී දරු දැරියන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *