අධිකරණ  වාර්තාකරණය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් සදහා පැවැත්වෙන පුහුණු වැඩමුළුව 2023.05.15 පැවැත්වේ.

යුක්තිය පසිඳලීමේ කාර්ය භාර්යය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස ඉටු කිරීට මෙන්ම මෙරට අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව මහජනතාව තුල වඩාත් විශ්වසනීයත්වයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ කාර්යයෙහි නියැලෙන මාධ්‍යවේදීන්ට අධිකරණ වාර්තාකරණය පිළිබඳව පුළුල්  අවබෝධයක් ලබාදීමේ අරමුණින් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය ආයතනයන්හි මාණ්ඩලික වාර්ථාකරුවන්, විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍යවේදීන්, ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්, වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන් සඳහා අධිකරණ වාර්ථාකරණය (අපරාධ වාර්ථාකරණය) පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළුවක් පැවැත්වෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.  

පැය 40ක කෙටි කාලීන පුහුණූ වැඩමුළුවක් ලෙස පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහනේදී අපරාධ වාර්ථාකරණය, අපරාධ වාර්ථාකරණයෙහි සමාජ බලපෑම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා එහි බලපෑම, සිවිල් සහ අපරාධ නීති සහ අණ පනත්, ඩී.එන්.ඒ තාක්ෂණය හා සාක්ෂි අඥ පනත, අධිකරණ සංවිධාන පනත සහ එහි විධිවිධාන, වින්ධිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම, ළමුන් හා කාන්තාවන් කෙරෙහි බලපාන නීති අණ පනත්, ඇප පණත හා එහි විධි විධාන, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය හා එහි කාර්ය භාර්ය, ජන මාධ්‍ය නීතිය හා මාධ්‍ය ආාචාරධර්ම යන විෂයන් පිළිබඳව නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් ජනමාධ්‍යවේදීන් හා විශ්ව විද්‍යාල කථිකාචාර්යවරුන් මෙහිදී දෙසුම් පවත්වනු ඇත.

මෙම වැඩමුළූවෙහි ප්‍රථම වැඩසටහන අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.05.15 වන දින පෙරවරු 09.00ට කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙන අතර මෙම වැඩසටහන සඳහා සහභාගීවීමට අපේක්ෂාකරන මාධ්‍යවේදීන් පහත සඳහන් විද්‍යුත් තැපෑල වෙත සිය සහභාගීත්වය තහවුරු කරන ලෙස අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සියළු මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

විද්‍යුත් ලිපිනය – justicemedia07@gmail.com

දුරකථන අංකය – 0112452190

ෆැක්ස් අංකය – 0112470822

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *