කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.05.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අයේෂා දිසානායක, සුදත් සිල්වා, උපාලි රංජිත්, රංජිත් පීරිස්, මහචාර්ය නිමල් සේනානායක, සන්ධ්‍යා බුලත්සිංහල, උත්පලා රත්නායක, පුෂ්පකුමාර බණ්ඩාර රාජගුරු, රුවන් ප්‍රියදර්ශන, ලෝචි සාක්‍යයා හතරසිංහ, තුෂාරා ප්‍රනාන්දු, ධම්මික පුෂ්පකුමාර, නුවන් කුලතුංග, විජය කුලරත්න, ඔනාලි තරුෂිකා බණ්ඩාර, සංජීවනී ද සිල්වා ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *