කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.05.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ආචාර්ය සුජාතා අත්තනායක, ශ්‍රීමාල් වෙඩිසිංහ, භාෂිණි සමරසිංහ, මරියෝ ආනන්ද, අසංකි ද…

ශ්‍රී ලාංකේය කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාරය සවිබල ගැන්වීමට HNB,බ‍්‍රවුන්ස් කෘෂිකාර්මික අංශය සමඟ අත්වැල් බැඳගනී

කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත‍්‍රය අද වන විට මුහුණ දී සිටින අභියෝග මධ්‍යයේ වුවද එම ක්ෂේත‍්‍රය සවිබල ගැන්වීමට මෑතකාලීනව…

Sri Lanka Launches National Guidelines for Bipartite OSH Committees on World Day for Safety and Health at Work

The Ministry of Labour and Foreign Employment announced the nation-wide rollout of guidelines on establishing Bipartite…

Continue Reading

Celebrating Working Moms at Samsung Sri Lanka

With all that our mothers do, it is no wonder that they often seem like superheroes.…

Continue Reading

Dialog Enterprise 2023 ජාතිකකර්මාන්තප්‍රදර්ශනයබලගන්වයි

ඩයලොග් ආසියාටා පී. එල්. සී. හි ආයතනික සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් අංශය වන ඩයලොග් එන්ටර්ප්‍රයිස් (Dialog Enterprise),…

Continue Reading

Give mum the gift of self-love this Mother’s Day with The Body Shop!

All our mothers really want is just the occasional time out for themselves – to take…

Continue Reading