කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.05.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ආචාර්ය සුජාතා අත්තනායක, ශ්‍රීමාල් වෙඩිසිංහ, භාෂිණි සමරසිංහ, මරියෝ ආනන්ද, අසංකි ද සිල්වා, රොහාන් රොද්‍රිගා්, මහින්ද ඉලේපෙරුම, කෝෂිලා කරුණාතිලක,සමන්ත අබේකෝන්, පූජා පතිරණ, කැඵම් කොඩිකාර, ආරිය ගමගේ, වසන්තා පද්මිනී, තිලක් වීරසූරිය, රාමසාමි සම්පත්   ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *