කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.05.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ජයංගනී දික්කුඹුර, රොසෑන් ඩයස්, ධනංජය සිරිවර්ධන, කෞශල්‍ය සංජේ පෙරේරා, රංජිත් වික්‍රමසිංහ, උදේනි චන්ද්‍රසිරි, සුමේධ ලියනගේ, සුජිත් පරණවිතාන, ප්‍රියරත්න ඉලේපෙරුම, ශාන්ත සපරමාදු, ජනක ඉනිමංකඩ, රිවිනු අමන්ද, පූර්ණ ආසිරි, රාජා ද සිල්වා, මානෙල් කුමාර, කුමාරි සමරනායක, සුරංජි ශ්‍යාමලී, ගුණසේකර කේ පතිරණ, අජිත් රෝහණ ප්‍රනාන්දු, තමරා පණ්ඩිත, සේනක පොල්ගහවෙල ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

අද දින උපන් දිනය සමරන ජයංගනී දික්කුඹුර, රොසෑන් ඩයස්, ධනංජය සිරිවර්ධන, කෞශල්‍ය සංජේ පෙරේරා, රංජිත් වික්‍රමසිංහ, උදේනි චන්ද්‍රසිරි, සුමේධ ලියනගේ, සුජිත් පරණවිතාන, ප්‍රියරත්න ඉලේපෙරුම, ශාන්ත සපරමාදු, ජනක ඉනිමංකඩ, රිවිනු අමන්ද, පූර්ණ ආසිරි, රාජා ද සිල්වා, මානෙල් කුමාර, කුමාරි සමරනායක, සුරංජි ශ්‍යාමලී, ගුණසේකර කේ පතිරණ, අජිත් රෝහණ ප්‍රනාන්දු, තමරා පණ්ඩිත, සේනක පොල්ගහවෙල ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *