ජනපතිගෙන් නියෝගයක්! පාර්ලිමේන්තුවේ දැනුම්දීමක්

මහජන සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සියලු ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවමින් ජනාධිපතිවරයා නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

කථානායක මහින්ද යාප්පා අබේවර්ධන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අද (2023.06.22) පෙරවරු 9.30ට ආරම්භ විය.

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
මෙම අවස්ථාවේදී කථානායකවරයා එම නියෝගය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ මහජන ආරක්‍ෂක පනතේ හතළිස් වැනි වගන්තියේ 12 වැනි වගන්තියෙන් ලබා දී ඇති බලතල අනුව බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *