කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.06.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනකාංචනා මෙන්ඩිස්, කේ. සුජීවා, එච්. ඩී. ප්‍රේමසිරි,  නිමල් නාකන්දල, ලක්කන එදිරිසිංහ, ඕ.…

அஸ்வெசும நலன்புரி திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படாத சமுர்த்தி பயனாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

அரசாங்கத்தின் அஸ்வெசும நலன்புரி திட்டத்தில் பயன் பெறும் பயனாளர்கள் பற்றிய ஆவணங்கள் தற்போது வௌிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுவரை காலமும் சமுர்த்தி கொடுப்பனவை பெற்று…

பாரியளவு விமானிகள் பற்றாக்குறை: சிக்கலில் விமானசேவை

ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸின் பாரியளவிலான விமானிகளுக்கான வெற்றிடங்கள் இருப்பதன் காரணமாக சர்வதேச நியமங்களை மீறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலையில் சுமார் 80 விமானிகளுக்கான…

Over 87% females at Pera Arts Faculty this year

From the students admitted to the Arts faculty at the University of Peradeniya this year 87…

Continue Reading

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් AI තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වූ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රථම රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම එළි දක්වයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දෙවැනි  විශාලතම ජීවිත රක්ෂණ සමාගම වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ්, artificial intelligence (AI) තාක්ෂණය යොදාගනිමින් නිර්මාණය…

Continue Reading