ජනාධිපති, UN SG පැරිසියේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය, දේශගුණ සෞභාග්‍ය සැලැස්ම සාකච්ඡා කරයි.

නව ගෝලීය මූල්‍ය ගිවිසුමක් සඳහා වූ සමුළුවට සමගාමීව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බ්‍රහස්පතින්දා (22) එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටේරස් මහතා සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනය සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නවල ප්‍රගතිය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් මෙන්ම රජයේ අභිලාෂකාමී කාලගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීමට ද මෙම හමුව ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතාට අවස්ථාවක් විය.

මෙම හමුවේදී ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා, ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලියේ අත්කර ගෙන ඇති කැපී පෙනෙන ප්‍රගතිය සහ රටේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා දැනට ගෙන යන මුලපිරීම් පිළිබඳව මහලේකම් ගුටේරස් මහතා දැනුවත් කළේය. තිරසාර ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීමට සහ දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඔරොත්තු දෙන මූල්‍ය රාමුවක් පෝෂණය කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *