හජ් දින පණිවිඩය

හජ් වන්දනාව ඉස්ලාමයේ අනිවාර්ය ආගමික පිළිවෙත්වල අවසාන සිදුවීම සනිටුහන් කරයි.‘හජ්’ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පූජනීය ස්ථානයකට යාමයි.  සාමයෙන් සහ සහෝදරත්වයෙන් බැඳී සිටින සියලුම මුස්ලිම් බැතිමතුන්ගේ ගෝලීය සභාව ලෙස මෙය හැඳින්විය හැක.

කායික, ආධ්‍යාත්මික හා ආර්ථික වශයෙන් යෝග්‍ය සියලුම පිරිමි සහ ගැහැනුන් විසින් හජ් ආගමික වතාවත් ඉටු කරන මෙම අවස්ථාවට මගේ සුබ පැතුම් පිරිනැමීම මහත් ගෞරවයක්.  ඇදහිල්ල, නිරාහාරව සිටීම, අසරණයන් කෙරෙහි සැලකිල්ල, යාඥාව සහ වන්දනාව හෙවත් ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ මත පදනම් වූ ඉස්ලාමයේ මනුෂ්‍යත්වය සහ දේවත්වය අතර අතිවිශිෂ්ට සබඳතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ ආදර්ශවත් අවස්ථාව මෙය සනිටුහන් කරයි.  හජ් උත්සවය සංකීර්ණ ලෝකයක මිනිසුන් අතර ඇති බැඳීම පිළිබඳ පුළුල් ආදර්ශයක් සපයයි.

ලෝකයේ සියලුම මුස්ලිම් බැතිමතුන් පුද්ගල තරාතිරම නොබලා දෙවියන්ට වන්දනාමාන කරන මෙම උත්සවය අන්‍ය ආගමිකයන් සමඟ සාමයෙන් සහ සහජීවනයෙන් ජීවත්වීමේ සංකේතයක් බව මම විශ්වාස කරමි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකයේ මුස්ලිම් සහෝදරත්වය අතර අපක්ෂපාතීත්වයේ පණිවිඩය සමඟින් ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වෙන හජ් වන්දනාවට සහභාගී වන සියලුම මුස්ලිම් බැතිමතුන්ට ප්‍රීතිමත් ඊද්-උල්-අල්හා දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.

Hajj Day Wishes

The Hajj pilgrimage marks the conclusion of a compulsory religious practice of Islam.’Hajj is Arabic for “visiting a sacred place.” This can be referred to as a global congregation of all devotees of Islam united in peace and brotherhood.

It is an honor for me to convey my congratulations to all physically, spiritually, and financially healthy men and women on this occasion of their participation in the Hajj religious rituals. This is a momentous occasion that exemplifies how Islam’s five pillars—faith, fasting, compassion for the poor, prayer and pilgrimage—combine to demonstrate the transcendent relationships between humanity and allah. The Hajj Festival epitomizes the bond between humans in a complicated world.

I believe this festival, which honors God irrespective of ethnicity or particular circumstances of Muslim devotees from all over the world, is a lesson to coexist peacefully and harmoniously with followers of other religions.

Happy Eid-ul-Alha to all muslims, especially those who take part in the Hajj pilgrimage to the Holy City of Mecca with the message of equality amongst humans. I also wish the Muslim community in Sri Lanka and the world over.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *