சுவீடனில் எரிக்கப்பட்ட புனித நூல்

உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லிம்களால் ஈத் அல் அதா கொண்டாடப்பட்டபோது சுவீடனில் உள்ள பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே இஸ்லாத்தின் புனித நூலான புனித குர்ஆன் எரிக்கப்பட்டதை இலங்கை கண்டித்துள்ளது.

சுவீடனில் வசிக்கும் ஈராக்கியர் என்று கூறப்படும் சல்வான் மோமிகா என்பவர், ஸ்டொக்ஹோமில் உள்ள மத்திய பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே இஸ்லாத்தின் புனித நூலின் பிரதியைப் புதன்கிழமை (28.06.2023) தீ வைத்து எரியூட்டியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *