කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 04.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  සුමින්ද සිරිසේන,  ප්‍රදීප් ධර්මදාස,  දමයන්ත පෙරේරා,හර්ෂණ බෙත්මගේ, දිල්කා සමන්මලී, චානිකා රණසිංහ,…

සුව අරණ : ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රථම ළමා සහන සත්කාර මධ්‍යස්ථානය මහරගමදී විවෘතකෙරේ

 පිලිකා රෝගයෙන් පෙළෙන ළමයින්ට නිවසින් බැහැර නිවසක් ලෙස සැලසුම් කරඇත අපේක්ෂා රෝහලේ සිට යාර 50…

Continue Reading

HNB recognized as Best SME Bank at Asiamoney Awards 2023

Reaffirming its leading role in promoting grassroots financial inclusion and entrepreneurship, HNB PLC was once again declared the…

Continue Reading

Futurist Dr. Clarence Tan and IAN President Padmaja Ruparel speakat LAN Investors Night

The Lankan Angel Network (LAN), the country’s largest network of angel investors, recently heldan Investors Night,…

Continue Reading