තිරසාර සංවර්ධනයක් සඳහා එක් වීම: හේලීස් වැවිලි සමාගමේමූලිකත්වයෙන් වැවිලි කර්මාන්තය සඳහා වන පළමු Global Plantation Summit පැවැත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැවිලි කර්මාන්තය කළමනාකරණය කිරීමේ ප‍්‍රමුඛයන් වන හේලීස් වැවිලිසමාගම ප‍්‍රථම වරට ජාත්‍යන්තර තිරසාර සමුළුවක් පවත්වන…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 06.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  උමේෂි වික්‍රමසිංහ, ආචාර්ය පුංචි නිලමේ මීගස්වත්ත, රොෂාන් වටවල, පරාක්‍රම සෙනෙවිරත්න, ශානිකා…

නූතන වැඩ ලෝකයට ගැලපෙන කම්කරු නීතියක් – අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා දැක්වූ අදහස්

(ප්‍රචණ්ඩත්වය හා හිංසනය පිළිබඳ අංක 190 දරන ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය අපරානුමත කිරිමට මෙම ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කිරීම මඟින් හැකියාව ලැබීම) (වෘත්තීය ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍ය, සුබසාධනය පිළිබඳ අංක 155 දරන ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය අපරානුමත කිරිමට මෙම ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කිරීම මඟින් හැකියාව ලැබීම)

Continue Reading