රාජ්‍ය නායකයන් ගණනාවකගේ නිල නිවාසය ලෙස පරිහරණය කළ “විසුම්පාය” සුපිරි හෝටලයක් (Boutique Hotel) බවට පත් කිරීමට යයි

රාජ්‍ය නායකයන් ගණනාවකගේ නිල නිවාසය ලෙස පරිහරණය කළ “විසුම්පාය” සුපිරිහෝටලයක් (Boutique Hotel) බවට පත් කිරීමට යයි.ඊට…

Continue Reading

නිළධාරින්ගේ දුර්වලකම් නිසා ආයතන හෑල්ලුවට පත්වෙන්න දෙන්න බැහැ…ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා නොගෙනආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සොයා…

2023 ඒෂියාමනී සම්මාන උළෙලේදී විශිෂ්ටතම SME බැංකුව ලෙස HNB ඇගයීමට ලක්වෙයි

අවශ්‍ය ප‍්‍රාග්ධන පහසුකම් ලබා දෙමින් බිම් මට්ටමේ ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ සියප‍්‍රමුඛ කාර්යභාරය නැවත තහවුරු කරමින් 2023…

Coca-Cola Beverages Sri Lanka සහ Uber Eats Sri Lanka එක්ව “Ride for Recycling” වැඩසටහන දියත් කරයි

Coca-Cola Beverages Sri Lanka Limited (CCBSL) සහ Uber Eats එක්ව ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය වගකීමෙන් බැහැරකිරීම සඳහා ‘Ride…

Continue Reading

මෙරට මුහුදු තීරය වටා පිහිටි ආකර්ෂණීය ස්ථාන හඳුනාගෙන ඒ සඳහා දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්නැයි ඇමති ප්‍රසන්නගෙන් වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස්..

                                       –   ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග          මෙරට මුහුදු තීරය වටා පිහිටි ආකර්ෂණීය ස්ථාන හඳුනාගෙන ඒ සඳහා දෙස්…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, නෙස්ටා මානෙත්, හර්ෂ උඩකන්ද, සුජීව ප්‍රසන්නආරච්චි, දිනේෂ් සුබසිංහ,…

Samsung Private Share and Knox Vault: Allowing you to maintain a Shared Personal and Business Smartphone

If you’ve ever broken into a cold sweat after almost posting a work file to your…

Continue Reading