2023 පාසල් ආසියානු කණිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියේදී දස්කම් දැක්වූ මධ්‍යම පළාතේ සිසු දරුවන් ඇගයීමට ලක් කෙරේ .

2023 පාසල් ආසියානු කණිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලිය රටවල් 08ක සහභාගීත්වයෙන් සිංගප්පූරුවේදී ඉකුත් 8දා පැවති අතර, එහිදී  දස්කම්…

TikTok publishes Q1 2023 Community Guidelines, Enforcement Report

TikTok, the leading destination for short videos, has released itslatest Community Guidelines Enforcement Report for the…

Continue Reading

Launch of “IELTS Ready: Premium” provides British Council IELTS test-takers withadvanced test prep

British Council IELTS have launched a new service, IELTS Ready: Premium, providinginnovative support for those preparing…

Continue Reading

Unpacking the Designs and Innovations Inspired by You

By Dr. TM Roh (Head of Samsung – MX Business)Last year, I expanded my responsibilities as…

Continue Reading

CTC’s Top Performers Recognized at Pinnacle Awards 2022

The annual Pinnacle Awards of Ceylon Tobacco Company PLC (CTC) washeld recently to celebrate its high…

Continue Reading

EU funded SEDR Project completes 5-day training programme forMediation Training Officers

The Supporting Effective Dispute Resolution (SEDR) project, with technical leadershipand coordination by The Asia Foundation (TAF),…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අමරසිරි පීරිස්, නදීෂා විජේසුන්දර, දුලා එන් සංචි, සමන් විදුනෙත් ජයකොඩි, රුමාල්…