යුරෝපා සංගමයේ මුල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක වන SEDRව්‍යාපෘතිය සමථ පුහුණු නිලධාරීන් සඳහා දින 5 ක පුහුණු වැඩසටහනක්සම්පූර්ණ කරයි

ඵලදායීව ආරවුල් නිරාකරණයට සහයවීමේ (SEDR) ව්‍යාපෘතිය විසින් ආසියා පදනමේ (TAF)තාක්ෂණික නායකත්වය සහ සම්බන්ධීකරණය සමඟින්, සමථ මණ්ඩල…

British Council IELTS විභාගයට පෙනී සිටින අයදුම්කරුවන් වෙනුවෙන් දැන් “IELTS Ready:Premium”

British Council IELTS පිරිනමන නවතම සේවාව වන IELTS Ready: Premiumහඳුන්වා දීම පසුගියදා සිදුවිය. මෙය IELTS විභාගයට…

Continue Reading

ஜப்பான் கடற்படை பிரதிநிதிகள் பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கெளரவ பிரமித்த பண்டார தென்னகோனை சந்தித்தனர்

இதேவேளை, நேற்று மாலை ஜப்பானிய கப்பலான SAMIDARE யைபார்வையிட அமைச்சர் தென்னக்கோன் கப்பலுக்கு விஜயம் செய்தார்.கப்பலின் கட்டளை அதிகாரி கொமாண்டர் ஓகுமுரா…

HNB Retired Employees Association convenes for 2023 AGM

The HNB Retired Employees Association (HNBR), a distinguished community of retiredprofessionals who dedicated their careers to…

Continue Reading

දැනුමින් දිනවමු දරුවන් වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් මහනුවර මහමායා බාලිකා විද්‍යාලයේදී මධ්‍යම ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් .

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර නීතිඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව පළාතේ දරුවන් යහපත් පුරවැසියෙකු ලෙස බිහි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අයෝධ්‍යා දක්ෂිකා රත්නසිරි, කාංචනා රාජපක්ෂ, ඉමේෂා එදිරිපක්‍ෂ, දේවිකා චතුරාණි, ශෂිරා රාජපක්‍ෂ,…