කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  රශ්මි සංගීතා, අතුල ශ්‍රී ගමගේ, ඩිස්නි රාජපක්ෂ, කව්‍ය ශ්‍රී රාජ්, මායා දුන්න බණ්ඩාර, පවිත්‍රා ජයවර්ධන, ලලිත් පනාමුල්ල ආරච්චි, අසන්ති නාලිකා, ෂෝන් මැක්ස්මස් දිසානායක ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *