යුරෝපයට පැන යාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයන් 05 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

කූඨ ලෙස සකස් කළ ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර සහ ගුවන් යානා ප්‍රවේශ පත්‍ර භාවිතා කරමින් යුරෝපය වෙත…

සත්ව ආහාර සහ බියර් නිෂ්පාදනයට සහල් තොග භාවිතය අත්හිටුවීමේ තීරණයක්

දැනට පවතින දැඩි නියඟය හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී ඇති විය හැකි ආහාර හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා මේ…

The Coke Kottu Beat Party strikes in Kandy!

The Coke Kottu Beat Party brought an exhilarating experience to Kandy as a part of its…

Continue Reading

Airtel Lanka reaffirms commitment to customers during challenging times

In the wake of ongoing economic hardship faced by Sri Lankan consumers, the island’s most preferred…

Continue Reading