කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනරොහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ, ඉනෝකා අමරසිංහ, මනෝජා මාකවිට, ජයරත්න ගලගෙදර, සමන්ත කුමාර ගමගේ,…

Feeling the heat…

The current extreme heat is not only affecting humans but animals as well. Here, elephant ‘Sudu…

Continue Reading

පාස්පෝට්වලට ඔන්ලයින් අයදුම්පත් 50,330ක්

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා ඊයේ (10) පෙරවරු 8.30 වන විට ඔන්ලයින් අයදුම්පත් 50,330ක් ලැබී…