බදුල්ල නගරයේ හුණුකොටුව මාර්ගය දෙපස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ගිය දෛනික එළවලු පොළේ වෙළෙදුන්ට අළුතින් ඉදිකරන ලද ස්ථීර ගොඩනැගිල්ල අද දින ජනතා අතියට පත් කරන ලදි.

බදුල්ල නගරයේ හුණුකොටුව මාර්ගය දෙපස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ගිය දෛනික එළවලු පොළේ වෙළෙදුන්ට අළුතින් ඉදිකරන ලද ස්ථීර ගොඩනැගිල්ල අද දින ජනතා අතියට පත් කරන ලදි.

මෙම දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ LDSP ව්‍යපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 25ක මුදලක් වැයකර තිබේන අතර, බදුල්ල මහ නගර සභාව මගින් පාලනය කරනු ලබයි.

මෙමගින් එළවලු වෙළදාම් කළ 28 දෙනෙකුට ඒම ගොඩනැගිල්ලේ පහළ මහළ ලබාදී තිබෙන අතර ඒම මාර්ගයේම කඩකාමර කිහියපක් පවත්වාගෙන ගිය  වෙළෙදුන්ට  ඉහළ මහළ ලබා දීමටත් නගර සභාව කටයුතු කරමින් තිබේ,

මාර්ග තදබදය අවම කිරීම, නගරයේ අලංකරණය, වෙළෙදුන්ට නිශ්චිත තැනක් හිමිවීම, වෙළෙදුන්ගේ හා පාරිභෝගිකයින්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව, මහ නගර සභාවේ ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම වැනි සේවාවන් රැසක් නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම නිසා නගර සභාවට ලැබී තිබේ,

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා , සම්බණ්ධිකරණ කම්ටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බදුල්ල මේජර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා ඇතුළු හිටපු නාගරික මන්ත්‍රිවරුන්, පළාත් පාලන ලේකම් ගාමිණි මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා, පළාත් පාලන කොමසාරිස් හේමන්ත දිසානායක මහතා, බදුල්ල මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් ජගත් ආරියරත්න මහතා,  CDLG හා LDSP ව්‍යපෘති සම්බන්ධිකාරක සිහාන් සරුක් මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *