කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන රෝහිත මාන්නගේ, ලක්ෂිකා ෆොන්සේකා, ජගත් මණුවර්ණ, සංගීත් සතරසිංහ, රජිව් නානයක්කාර, ඉන්දික විජේරත්න, අජිත් රංජන් ඒකනායක, ගාමිණී අබේසිංහ, රෝහිත වික්රමසිංහ, චමින්ද බලංගොඩ, සමින්ද නිරෝෂන, කේශානි ගුණතිලක, මාලනී වර්ණසූරිය, ආනන්ද වික්රමකීර්ති, නිසල් ගමගේ, සකු අතපත්තු, රෝයි අමරසිංහ, මුලින්ද බණ්ඩාර, ප්රදීප් සදරුවන්, තිසර රුක්මල්, එල්.බී.කේ. බාලසූරිය, පණ්ඩිත සිරිතිලක ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්යය සහ විවිධ ක්ෂෙත්රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප්රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *