අද සිට දුම්රිය ගමන් සාමාන්‍ය පරිදි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය ලොකෝමොටිව් සංගමය දෙදිනක් පුරා ක්‍රියාත්මක කළ වැඩවර්ජනය අවසන් කර තිබේ.

එම සංගමය මේ බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.එස්.ගුණසිංහ මහතා වෙත දැනුම් දී ඇත. මෙම වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වු අතර අධික තදබදය හේතුවෙන් හොරපේ දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියෙන් ඇද වැටි සිසුවෙකු මිය ගියේය.
තවත් මඟි⁣යකු බුළුගහගොඩදී දුම්රියෙන් ඇද වැටි තුවාල ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *