டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் 2030 மூலம் 15 பில்லியன் டாலர்களை எட்டும் நோக்குடன்FITIS நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் INFOTEL ICT கண்காட்சி 2023,

INFOTEL ICT கண்காட்சி 2023 தொடர்பான தொழில்நுட்ப திட்டத்தை ஜனாதிபதி ஊடக
மையத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில், FITIS அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தி
காட்சிப்படுத்தியது நாட்டின் முன்னணி INFOTEL -ICT கண்காட்சியானது கடந்த மூன்று
வருடங்கள் தவிர்த்து 1992 ஆம் ஆண்டு முதல் வருடாந்த நிகழ்வாக நடத்தப்படுகிறது.
தற்போதைய ஜனாதிபதி அதிமேதகு ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் இலங்கையில் ICT
தொழிற்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட INFOTEL, நாட்டின்
தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ICT தொழிற்துறையை விரிவுபடுத்துவதில் கவனம்
செலுத்துகிறது.இந்த ஆண்டுக்கான INFOTEL ஆனது 2023 நவம்பர் 3 முதல் 5 வரை BMICH இல்
நடைபெறும் மற்றும் “டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்திற்கு ஊக்கம்” என்ற கருப்பொருளைக்
கொண்டுள்ளது.
INFOTEL இன் டிஜிட்டல் பொருளாதாரம், 2023 பதிப்பில் அரசாங்கத்தின் முன்முயற்சியுடன்
இணைவது, இணைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் விரிவாக்கம் செய்தல், உட்கட்டமைப்பை
மேம்படுத்துதல், அமைப்புகள் மற்றும் தீர்வுகளைப் பாதுகாத்தல், காகிதமற்ற மற்றும் பண
நோட்டில்லா பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவித்தல், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை
மேம்படுத்துவதற்கான திறமையான மனித வளங்களின் சவால்களை எதிர்கொள்வது
ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டது.
டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட நவீன இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதற்கான அரசாங்கத்தின்
முயற்சிகளுக்கு ஜனாதிபதி கௌரவ. ரணில் விக்கிரமசிங்க இப்போது அவர்கள் தலைமைத்துவம்
வழங்குகிறார். இந்த இலக்கை அடைவதற்காக டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் 2030 திட்டத்தை
தயாரிக்க உயர்மட்ட குழுவை அமைத்து டிஜிட்டல் மயமாக்கலை விரைவுபடுத்த அவர் பல
நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார்.INFOTEL- ICT கண்காட்சியை மீண்டும் உருப்பெற
செய்தமைக்காக தொழில்நுட்ப அமைச்சு மற்றும் FITIS ஆகிய அமைப்புகளை ஜனாதிபதி
பாராட்டியுள்ளார். 1992 ஆம் ஆண்டு தனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
இன்ஃபோட்டலின் மறுமலர்ச்சியைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைகிறேன் என்று ஜனாதிபதி கூறினார்.
டிஜிட்டல் டொமைன் மூலம் மேலும் மேலும் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின்
இலக்குக்கு உதவுவதற்கான துறைகள், இதனால் நமது டிஜிட்டல் பொருளாதாரம்
விரிவடைகிறது.
அதிமேதகு ஜனாதிபதியின் நேரடி வழிகாட்டுதலின் கீழ் DigiEcon 2030 திட்டத்தை இயக்கும்
பொறுப்பு தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ கனக ஹேரத் அவர்களிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டம் தேசியப் பொருளாதாரத்தை வலுவான டிஜிட்டல் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதை
நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அரச மற்றும் தனியார் துறைகள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும்
கல்வியாளர்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு திட்டங்களை இராஜாங்க அமைச்சர் ஆரம்பித்து
வைத்துள்ளார். டிஜிட்டல்மயமாக்கலை கூட்டாக அறிமுகப்படுத்துவதும் அதனுடன்
தொடர்புடைய அபாயங்களை நிவர்த்தி செய்வதும் இங்கு குறிக்கோளாகும்.

2

அவர் தனது கருத்துக்களில், INFOTEL ICT கண்காட்சியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார்,
பல்வேறு தொழில் துறைகளில் புதிய ICT தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை
அறிமுகப்படுத்துவதில் அதன் பங்கை எடுத்துரைத்தார். வளர்ந்த நாடுகள் தற்போது அனைத்து
பொது சேவைகளையும் டிஜிட்டல் மயமாக்கி வருவதாகவும், அதன் மூலம் செயல்திறனை
பெருமளவு அதிகரித்து டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்துவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இதேபோன்ற முன்னேற்றத்தை அடையும் இலக்கிற்கு ஏற்ப டிஜிட்டல்
பொருளாதாரத்தில் INFOTEL ICT எக்ஸ்போவை மீண்டும் கவனம் செலுத்தியதற்காக FITIS ஐப்
பாராட்டினார்.
FITIS தலைவர் திரு. இந்திக டி சொய்சா டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான
முயற்சிகள் பற்றி விவாதித்தார் மற்றும் மற்ற தொழில் சங்கங்களுடன் ஒத்துழைப்பதற்கான FITIS
இன் அர்ப்பணிப்பை எடுத்துரைத்தார். அவர்களின் கூட்டு நோக்கம், தொழில்முனைவோரை
வளர்க்கும் மற்றும் டிஜிட்டல் திறமை மேம்பாட்டை மேம்படுத்தும் டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு
சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இந்த முயற்சி டிஜிட்டல் கல்வியறிவை
மேம்படுத்துவதையும், பொது சேவைகளை அணுக டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. டிஜிட்டல் பொருளாதார
வருவாயை 2021ல் $3.75 பில்லியனில் இருந்து 2030க்குள் $15 பில்லியனாக அதிகரிப்பதே
அவர்களின் குறிக்கோள். INFOTEL ஆனது இலங்கைக்கு அதிநவீன டிஜிட்டல்
தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான FITIS இன் மூலோபாயத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
INFOTEL ஏற்பாட்டுக் குழுவின் தலைவர் திரு.ஞானம் செல்லத்துரை, நாட்டின்
பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பதில் இலங்கையின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை எதிர்கொள்ளும்
சவால்கள் குறித்து வலியுறுத்தினார். FITIS ஆல் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட INFOTEL இலங்கைக்கு
புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கிய முயற்சியாக செயல்படுகிறது.
இந்த நிகழ்வானது பல்வேறு தொழில்களில் சமீபத்திய தீர்வுகளைக் காண்பிக்கும்
தொழில்நுட்பத்தை மையமாகக் கொண்ட கண்காட்சி அறை கொண்டிருக்கும் மற்றும் டிஜிட்டல்
உலகில் உள்ளூர் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதில் கவனம் செலுத்தும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *