தரம் 5 புலமைப் பரீட்சை நாளை (15)

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை நாளை (15) நாடு தழுவிய ரீதியில் நடைபெறவுள்ளது.

இரண்டு வினாத்தாள்களைக் கொண்ட தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை காலை 9.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

60 மல்டிபிள் சாய்ஸ் கேள்விகள் (எம்சிக்யூ) மற்றும் குறுகிய பதில் வினாக்களைக் கொண்ட இரண்டாவது தாள் முதலில் காலை 9.30 மணிக்கு வழங்கப்படும். இந்த வினாத்தாளுக்கு விடையளிக்க விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் 15 நிமிடம் வழங்கப்படுகிறது.

40 MCQ கேள்விகளைக் கொண்ட இரண்டாவது தாள் 11.15 க்கு வழங்கப்படும், அது 12.15 வரை ஒரு மணி நேரம் நீடிக்கும். இரண்டு வினாத்தாள்களுக்கு இடையில் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 30 நிமிட இடைவெளி வழங்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *