කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.10.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  මානෙල් වානගුරු, වසන්ති චතුරාණි, ප්‍රියා රණසිංහ, තාරකා වාසලමුදලි ආරච්චි,  නදී කම්මැල්වීර,සමන්…

மலையக ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன

மேல்நாட்டு ரயில் பாதையில் ரயில் தடம் புரண்டதால் சேவைகளுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. பதுளையிலிருந்து கொழும்பு கோட்டை நோக்கிச்…

විදුලි ගාස්තු නැංවීමේ දත්ත 18 දාට පෙර එවන්න

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් යොමුකළ දත්ත මේ වන විට පවතින තත්ත්වයට ගැළපෙන…

Sri Lanka’s largest university-level sports event returns as a physical event – Gamer.LK’s Inter-University Esports Championship powered by SLT-MOBITEL

Gamer.LK has announced the eighth edition of its Inter-University Esports Championship ‘23 powered by SLT-MOBITEL. The…

Continue Reading

Suwa Diviya to illuminate World Diabetes Month with free public event on November 4th

Suwa Diviya, the dedicated not-for-profit organization focused on promoting healthier lifestyles and diabetes awareness, is set…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.10.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  කැඵම් විජේසූරිය, චාමික සිරිමාන්න, අජිත් කොටුවිල, රන්ජන් ද සිල්වා, එච්.ආර්. සොයිසා,…