කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.10.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  මානෙල් වානගුරු, වසන්ති චතුරාණි, ප්‍රියා රණසිංහ, තාරකා වාසලමුදලි ආරච්චි,  නදී කම්මැල්වීර,සමන් අල්මේදා, තරංග බණ්ඩාර, ප්‍රදීප් රත්නායක, දුෂාන් මලවිආරච්චි, යශෝධා අධිකාරි, ඉමල්ශා මධුශානි, ශ්‍රීමතී වසන්තා සන්දනායක,ඉෂංකා අධිකාරි, නිමන්ත දිසානායක, සිරි නිමල් ලක්දුසිංහ, නිලංක දහනායක ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *