කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.10.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  සුරනි විජේසුරේන්ද්‍ර, ගයාන් මාපලගම, රවින්ද්‍ර ආරියරත්ත, නිල්හාන් සෙ නෙවිරත්න, චමින්ද ජනප්‍රිය…

Coca-Cola පදනම මඩකලපුව ප‍්‍රදේශයේ වැව් ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හරහා ජනතාවගේ ජල අවශ්‍යතා සපුරාලමින් ඔවුන්ව සවිබලගන්වයි

Coca-Cola පදනම We Effect සමඟ එක්ව ශ‍්‍රී ලංකාවේ තිරසාර ජල කළමනාකරණයට සහාය වීම සඳහා නව ව්‍යාපෘතියක්…

Continue Reading

Softlogic Life amongst corporate titans, with the Best Annual Report at CMA Awards 2023

Proving its commitment to best practices in reporting and accountability yet again, Sri Lanka’s 2nd largest…

Continue Reading

Chairperson of International Chamber of Commerce calls on Prime Minister

The first female Chair of the International Chamber of Commerce (ICC), Maria Fernanda Garza called on…

Continue Reading

Give Your Living Room an Ultra-Premium Makeover with Samsung Neo QLED TV

Your home is a reflection of your personality and style, and every detail matters when it…

Continue Reading

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවයට එල්ල වන අභියෝගවලට මුහුණදීමට ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ සහාය…

ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ (ICC) ප්‍රථම කාන්තා සභාපති වන මාරියා ෆනෑන්ඩර් ග්ර්සා (Maria Fernanda Garza) මහත්මිය සහ…

இன்று முதல் மின் கட்டணம் அதிகரிப்பு

இன்று முதல் மின் கட்டணத்தை அதிகரிப்பதற்கு இலங்கை மின்சார சபைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.   இதன்படி, 18 சதவீதத்தால்  மின் கட்டணத்தை அதிகரிப்பதற்கு…

SLT-MOBITEL mSpace Code Blast Hackathon 2023 concludes successfully empowering Sri Lankan technopreneurship

The SLT-MOBITEL mSpace Code Blast Hackathon 2023 concluded on a thrilling note recently bringing together aspiring…

Continue Reading