කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.10.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්… කලාව, මාධ්‍යය සහ…

ලෝක දියවැඩියා මාසය නිමිත්තෙන් සුව දිවිය වෙතින් නොවැම්බර් 4 වැනිදාට නොමිලේ මහජන වැඩසටහනක්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවන් සහ දියවැඩියාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා කැප වූ ලාභ නොලබන ආයතයක් වන…

AkzoNobel ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් මොණරාගල SOS ළමා ගම්මානයේ දරුදැරියන්ට සතුට ගෙනෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ Duluxතීන්න නිෂ්පාදනය කරන AkzoNobel සමාගම මෙවර ලෝක ළමා දිනය නිමිත්තෙන් මොණරාගල SOSළමා ගම්මානයේ දරුදැරියන්…

Continue Reading

Samsung Announces Open Innovation Initiative With Leading Universities and Academic Hospitals To Build Digital Health Ecosystem

Exploring a new approach to health and wellness technologies with the MIT Media Lab, Brigham &…

Continue Reading

SLT-MOBITEL5G enriches Golfing Experience at the prestigious Victoria Derby Tournament2023

Elevating sports through the fusion of technology, SLT-MOBITELenhanced the golfing experience at the recently concluded Victoria…

Continue Reading

Dispelling Myths on Health and Welfare of plantation workers in Sri Lanka’s plantation RPCs By The Planters’ Association of Ceylon

‘Tyranny is the deliberate removal of nuance’ – Albert Maysles Few sectors are as emotionally and…

Continue Reading