ඩී. ඒ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ 56 වන ගුණ සැමරුම

ජනපති දෙපලගේ දයාබර පියාණන් වූ ඩී. ඒ. රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ 56 වන ගුණ සැමරුම පසුගිය 04 වනදා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 05.11.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  ඒ.ටී. ආරියරත්න, අරුණ රූපසිංහ, අජිත් නාරගල, ඔමාලි හේමහංසි, සමිත් අලහකෝන්, විහාරා…

Sri Lanka’s first long-distance trail empowers 60 micro, small, and medium enterprises to seize emerging business prospects.

In a groundbreaking event, sixty micro, small, and medium enterprises (MSMEs) from the Central and Uva…

Continue Reading

India appreciates Premier Gunawardena’s unstinted efforts to promote Indo-Lanka friendship and cooperation – Nirmala Sitharaman

Indian Minister of Finance Smt. Nirmala Sitharaman called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple…

Continue Reading

අද කාලගුණය 2023.11.05 – இன்றைய வானிலை 2023.11.05

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස 2 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක. මධ්‍යම,…