සම්පත් බැංකුව සාහිත්‍ය මාසය නිමිති කර ගනිමින් අරලගංවිල පාසල් 5ක දරුවන් වෙනුවෙන් පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කරයි

දැනුමෙන් පිරිපුන් පරපුරක් දැයට දායාද කිරීම වෙනුවෙන් විවිධ අංශයන් තුළින් දායකත්වය සපයන සම්පත් බැංකුව මෙරට දරු…

Setting Boundaries Without Building Walls: Why Choice Means Stronger Security

By Dr. Seungwon Shin (EVP & Head of Security Team, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics) One…

Continue Reading

HNB Group records Rs 18.8 Bn in PAT for 9 months

Hatton National Bank PLC posted a profit before tax of Rs 26.3 Bn and a profit…

Continue Reading

Sunshine Holdings delivers robust performance in 1HFY24 with solid top and bottom-line growth

Diversified Sri Lankan conglomerate Sunshine Holdings PLC (CSE: SUN) continued to demonstrate resilience amidst prevailing macro-economic…

Continue Reading

தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு

( யாழ் மாவட்ட சுரத்த ரிப்போட்டார் Dr. நா. சுதர்சன்) 12/11/2023இன்று மாலை 3.00 தொடக்கம் 5.30மணி வரையுள் சர்வதேச சிறுவர்…

கந்தளாய் மத்தில் புதிய வர்த்தக நிலையம்மக்களிடம் கையளிப்பு

கந்தளாய்ல் மத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள புதிய வர்த்தக நிலையம் நேற்று (11) கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் அவர்களாலும் திருகோணமலை மாவட்ட…

අද කාලගුණය – இன்றைய வானிலை 2023.11.13

දිවයින ආශ්‍රිත පහළ වායුගෝලයේ කැළඹිලි ස්වභාවය තවදුරටත් පවතී. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම්…