කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.11.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, වසන්ත කොටුවැල්ල, ටෙරී ජයසිංහ, කුසුම් දිසානායක, දයා…

බිම් මට්ටමේ තිරසාර වර්ධනයක් වෙනුවෙන් HNB වෙතින් ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 10ක ප‍්‍රදානයක්

මෙරට සමාජය තුළ බිම් මට්මේ ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් මඟ පෙන්වන ශ‍්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික…

Continue Reading

Galaxy A05 and A05s – Welcome to the awesomeness.

Awesome is now within reach with the new members of Samsung Galaxy A series – the…

Continue Reading

HEINEKEN signs agreement with Distilleries Company of Sri Lanka in SriLanka

Colombo, Heineken International B.V. (HEINEKEN) has signed anagreement with Distilleries Company of Sri Lanka PLC (DCSL)…

Continue Reading

வ/பாவற்குளம் கணேசுவரா மகாவித்தியாலயம் வரலாற்றுச் சாதனை.

( சுரத தமிழ் செய்தி பிரிவிற்காக செட்டிகுளம் செய்தியாளர் சிவானந்தராசா ) வவுனியா பாவற்குளம் கணேசுவரா மகாவித்தியாலயத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில்…

நாடளாவிய ரீதியில் 74 பாடசாலை கட்டிடங்கள் ஆபத்தான நிலையில்

நாடளாவிய ரீதியில் 74 பாடசாலை கட்டிடங்கள் ஆபத்தான நிலையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை, கொழும்பு…

மசாலாப் பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு தர சான்றிதழ் கட்டாயம்.

( ஏறாவூர் அப்துல் அஸீஸ் ) எதிர்வரும் டிசெம்பர் மாதம் முதல், இலங்கையில் மசாலாப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் போது, ​​மசாலா…

Join DMK Youth 2nd State Conference!Let’s recover state rights!!of Tamil Nadu with the slogan

( D. Bharathi – International Reporter India) 234 constituencies in order to announce the youth conference…

Continue Reading

சர்வதேச சிறுவர் பணியகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடாத்தப்பட்ட வாழ்வை நேசிப்போம் விழிப்புணர்வு கருதமர்வானது யாழ் கைதடி நாவக்குழி

18/11/2023இன்று காலை 10மணி தொடக்கம் 11.30வரை சர்வதேச சிறுவர் பணியகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடாத்தப்பட்ட வாழ்வை நேசிப்போம் விழிப்புணர்வு கருதமர்வானது யாழ் கைதடி…

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන”සුරැකුම් භව” වැඩසටහන මඩකලපුව පාසල් අතරට

( බුහාරි මොහම්ඩ් අබ්රාරි විසිනි ) ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන, සුරැකුම්…