කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.11.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන භද්‍රජී මහින්ද ජයතිලක, අරුන් ඩයස් බණ්ඩාරනායක, සෝමා ලියනගේ, සංජීවනී සූරියආරච්චි, ගොර්ඩන් ද සිල්වා, බුද්ධික බෝධිනායක, සුසන්ත බණ්ඩාර, ලක්‍ෂමන් ද කොස්තා, අචිනි දිසානායක චන්දන නුවන්, සනත් රත්නායක, විජේසිරි මල්ලිකාරච්චි, සුමනා වන්නිනායක තුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *