කොළඹ සෙරන්ඩිබ් සිංහ සමාජයෙන් තවත් සමාජ සත්කාර මෙහෙවරක්

එප්පාවල නබඩවැව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යභඨ කණ්ඩායමේ සිසු දරුවන් 31දෙනෙකුට පුහුණු නිල ඇඳුම් ප්‍රධානය විද්‍යලීය ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ සෙරන්ඩිබ් සිංහ සමාජය විසින් පසුගියදා සිදු කරන ලදී.

සිංහ රිල්වාන් මොහොමඩ් මහතා මුල්‍ය දායකත්වය ලබා දුන් මෙම සමාජ සත්කාර මෙහෙවරට වර්තමාන ලේකම් සිංහ ලලිත් උදේෂ මධුභාණු මහතා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරන ලදී. කලාපීය සභාපති සිංහ කිත්සිරි දිසානායක ,
සභාපති සිංහ චන්ද්‍රිකා රත්නායක ,භාණ්ඩාගාරික සිංහ හිමායා නියාස්,කලා ශිල්පිනී සනෝජා බිබිලේ ඇතුළු සිංහ සාමාජික සාමාජිකාවන් විශාල පිරිසක් එම අවස්ථාව නියෝජනය කළේය.
කොළඹ සෙරන්ඩිබ් සිංහ සමාජයේ ප්‍රගතිය සහ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කරන 306 C1 දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහාධිපතිතුමාගේ ව්‍යාපෘති ලේකම් සිංහ සලීම් මොහොමඩ් මහතා වෙත ශිෂ්‍යභඨ බලකායේ අණ දෙන නිලධාරි මේජර් දේශප්‍රිය ජයවික්‍රම මහතා විසින් ඇගයීම් සමරු තිළිණයක් ප්‍රධානය කල අයුරු චායාරූපයෙන් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *