සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද හියුමන් ඉමියුනොග්ලොබීන් ඖෂධය පිළිබඳ පළ වූඅසත්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙනි.

සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය විසින් ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මිළදී ගෙන ඇතැයි කියනු ලබන හියුමන් ඉමියුනොග්ලොබීන් ඖෂධයට…

BYD Rolled Off Its 6 Millionth New Energy Vehicle

Shenzhen, China – BYD, the world’s leading manufacturer of new energy vehicles and power batteries, achieved…

Continue Reading

HNB and Expo Property sign MOU to offer customers exclusive benefits for Expo Grand Condominium

Sri Lanka’s most customer-friendly bank HNB PLC, renewed its partnership with Expo Property Developers (Pvt) Ltd…

Continue Reading

USD 60 million Financial Assistance from the Asian Development Bank under the Second Integrated Road Investment Program – Tranche 4

The Government of Sri Lanka is planning to borrow USD 60 million from the Asian Development…

Continue Reading

මහ බැංකුව ණය පොලී අනුපාතය 10% දක්වා පහත හෙලයි..

ධනාත්මක ආර්ථිකයකට මග විවර කිරීමේ පියවරක් බව මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති සියඹලාපිටිය කියයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව…

Suwa Diviya’s first public event successfully concluded, drawing over 300 participants.

Suwa Diviya hosted the ‘Unmask Diabetes’ event at the Sri Lanka Foundation Institute during World Diabetes…

Continue Reading

HNB, 2023 Daraz ගෙවීම් සහකරු සම්මාන උළෙලේදී හොඳම ප‍්‍රචාරක සහකරු ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වෙයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම පුද්ගලික අංශයේ බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව මෙරට තුළ වඩාත්ම නම්‍යශීලී ගෙවීම් සහකරු…

Continue Reading

Ocean Lanka: Weaving a Sustainable Future Beyond Fabric

From a commitment to sustainable waste management, the transition to renewable energy and environmental protection, the…

Continue Reading

Economic Resilience in Real Estate: Navigating Fiscal, Monetary, and Tax Policies

By Rohan Parikh, Chairperson of Iconic Developments In recent times, it’s evident that fiscal, monetary, and…

Continue Reading

Samsung Sri Lanka Unveils Exclusive Offer for Galaxy A05 & Galaxy A05s

In a move set to delight smartphone enthusiasts and tech-savvy consumers, Samsung Sri Lanka proudly announces…

Continue Reading