කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.12.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ධනුෂ්ක ඩයස්, චමිලා සේරසිංහ, චතුර පමුණුව, සෙනෙවිරත්න රුද්‍රිගු, නදිශානි නවරත්න, සුධර්මා…

Today’s weather forecast

තරංගාකාර වායුගෝලීය කැළඹීම හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ තාවකාලික වර්ධනය වීමක් අද දින (14)…