අයවැය විවේචනය කළ කිසිවෙක් විකල්ප ආදායම යෝජනා ඉදිරිපත් කළේ නෑ. – මුදල් රාජ්‍ය සියඹලාපිටිය

මාසයක් තුළ පැවති අයවැය විවාදයේදී , විවිධ චෝදනා සහ වියදම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් පළ කළ කිසිවෙක් ආදායම් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු විකල්පයක් ඉදිරිපත් නොකළ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.
අද දහවල් දෙහිඕවිට කහනාවිට කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයයේ පැවති උත්සව සභාවක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ය.

මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා , යම් හෙයකින් 2024 වර්ෂයට අදාළ අයවැය ලේඛනය සම්මත නොවූවා නම් දෙසැම්බර් මස 31 දින රාත්‍රියෙන් පසුව , විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සහ විදේශ ණය ගෙවීම හැර කිසිදු වියදමක් දැරීමට හෝ කිසිදු ආදායමක් එක්රැස් කර ගැනීමට රජයට අවස්ථාවක් නොමැති බව පෙන්වා දුන්නේ ය.
අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා , මෙම අයවැය යෝජනාවලට වඩා විකල්ප යෝජනා ඇත්නම් ඉදිරිපත් කරන ලෙස විවෘත ආරාධනයක් කළ ද අයවැයට විරුද්ධ පිරිස් මාසය තුළ ම සිදුකළේ විවේචනය කිරීම පමණක් බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩ් දුරටත් කියා සිටියේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *