කොළඹ හා ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ යතුරුපැදි සොරකම් යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් වටලයි

කොළඹ දකුණ කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයට ලද තොරතුරක් මත බජාජ් පල්සර්
වර්ගයේ යතුරු පැදි සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ දකුණ කොට්ඨාශ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ
පොලිස් අධිකාරි නෙරන්ජන් අභයගුණවර්ධන මහතාගේද කොළඹ දකුණ දිස්ත්‍රික් 01 භාර සහකාර
පොලිස් අධිකාරි කීර්තිසිංහ මහතාගේද කොළඹ දකුණ දිස්ත්‍රික් 03 භාර සහකාර පොලිස් අධිකාරි
චානක අභය සිරි ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන්ගේ මෙහෙයවීම මත කොළඹ දකුණ කොට්ඨාශ
අපරාධ විමර්ශන කාර්යංශයේ ස්ථානාධිපති පො.ප. අජිත් කුමාර ඇතුළු කායේ
නිළධාරීන්ද බම්බලපිටිය පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ අංශ නිළධාරීන්ද එක්ව සිදු කරන ලද වැඩිදුර
විමර්ශන වලදී ලද තොරතුරක් මත අංක 222, පන්සල පාර, තලපත් පිටිය, නුගේගොඩ ලිපිනයේ
පිහිටි නිවස තුළදි අංක 10, සරණංකර ටෙරස්, දෙහිවල යන ලිපිනයේ පදිංචි ඩිලාන් නිලුපුල්
වික්‍රමසිංහ යන සැකකරු පල්සර් වර්ගයේ යතුරු පැදි 3 ක් සහ සොරකම් කරන ලද යතුරුපැදි වලින්
ගලවා ඉවත් කරන ලද ලියාපදිංචි අංක තහඩු 8ක්ද සමගින් අත් අඩංගුවට ගෙන සැකකරුගේ ප්‍රකාශ
මත සැකකරු අයත් පැලන්ගස්වත්ත, කලහේ, ගාල්ල ලිපිනයේ පිහිටි නිවස තුළ තිබී තවත්
සොරකම් කරන ලද යතුරු පැදි 1 ක්ද ලියාපදිංචි අංක තහඩු 6ක් ද සොයාගෙන සැකකරු සමඟ
2023.12.17 වන දින කුරුදුවත්ත පොලිස් ස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කර විෂමත්ද්‍රව්‍ය පණත යටතේ
දින 7ක කාලයක් රැදවුම් නියෝග ලබා ගෙන වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරන ලදී.
මෙම වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු වලදී බස්නාහිර පළාතේ කුරුදුවත්ත, බම්බලපිටිය, කොටුව,
පිටකොටුව, වැලිකඩ හා මහරගම යන පොලිස් වසම් වලදි සොරකම් කරන ලද පල්සර් වර්ගයේ
යතුරු පැදි 11ක් සහ CT100 වර්ගයේ යතුරු පැදි 1 ක්ද ගාල්ල පොලිස් වසමේදී සොරකම් කරන
ලද පල්සර් වර්ගයේ යතුරු පැදි 7 ක්ද සොයා භාරයට ගෙන පොලිස් ස්ථානයට ඉදිරිපත් කිරීමට
කටයුතු කරන ලදී.
මෙම සොයා ගන්නා ලද යතුරු පැදි සියල්ලේම මුළු වටිනාකම රු. 12,000,000/= (එක් කොටි විසි
ලක්ෂයක්) පමණ වේ.

මෙම අත්අඩංගුවට පත් යතුරුපැදි අද උදෑසන වැඩ බලන පොලිස්පති දේශපන්ද තේරෙන්නකෝන් මහතා විසින් නිරීක්ෂණයට ලක් කෙරුණා ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් සහකාර පොලිස් අධිකාරී කොළඹ දකුණු කොට්ඨාසය චානක අබේගුණවර්ධන මහතා අදහස් පල කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *