අගමැතිතුමාගේ නත්තල් දින පණිවුඩය

උතුම් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උප්පත්තිය සිහිගන්වන නත්තල, මානව ගරුත්වය සහ මනුෂ්‍යත්වය පෙරදැරි සමාජයකට නවමු අඩිතාලමක් ‌වේ. එම දහම ආදරය, කරුණාව, හා දයාව පිරි දෙනෙතින් යුතුව යථාර්ථවාදීව ලෝකය දෙස බැලීමට ආදර්ශ ගෙන දෙයි. එය පීඩාවට පත් ජනතාව ඉන් මුදා, යහපත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා කැපවුණු ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දර්ශනය මත වු කාලීන සැබෑ අවශ්‍යතාවයකි.

මිනිසුන්ට සතුන්ට මෙන්ම පරිසරයට පවා කරුණාව පාමින් බෙදා හදා ගැනීමේ අපූරු පාඩම අවධාරණය කළ ජේසුස් වහන්සේගේ දහම අනුව වෛරය හා කෘරත්වය පිටුදකිමින් ගැටුම් සමනය වන ආර්ථිකමය වශයෙන් හා භවබෝගයෙන් සමෘද්ධිමත් වූ ශ්‍රී ලංකාවක් වෙනුවෙන් මෙවර නත්තල නව ආරම්භයක් කර ගනිමු.
දුප්පත් – පොහොසත්, ස්ත්‍රී – පුරුෂ, කුල -මල, වාද – භේද පසෙකළා සාමය, සමාදානය හා සමානාත්මතාවය යන අපූර්ව පාඩම් මත පිහිටා, අන්‍යයන්ට පිහිට වෙමින්, අර්ථාන්විතව ගත කරන, සිත්සතන් සතුටින් පිරි සුභ නත්තලක් වේවා යි පතමි.

நத்தார் வாழ்த்துச் செய்தி

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவுகூரும் நத்தார் பண்டிகை, மனித கண்ணியத்தையும் மனிதநேயத்தையும் மதிக்கும் ஒரு சமூகத்திற்கான அடித்தளமாகும். அவரது போதனைகள் அன்பு, கருணை மற்றும் காருண்யம் நிறைந்த கண்களால் உலகை யதார்த்தமாகப் பார்ப்பதற்கு சிறந்த முன்மாதிரிகளை வழங்குகிறது.

இது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அதிலிருந்து விடுவித்து, சிறந்ததோர் சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்த இயேசு நாதரின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் காலத்தின் உண்மையான தேவையாகும்.

மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மீதும் கருணையைப் பகிர்ந்துகொள்வதற்கான அற்புதமான பாடத்தை வலியுறுத்திய இயேசுவின் போதனைகளின்படி வெறுப்பு மற்றும் குரோதத்தை ஒழித்து, பொருளாதார ரீதியாகவும் உணவுப்பயிர்கள் ரீதியாகவும் செழிப்புற்று விளங்கும் சுபீட்சமானதொரு இலங்கை தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக இந்த நத்தார் தினத்தை ஒரு புதிய ஆரம்பமாக ஆக்கிக்கொள்வோம்.

Christmas Message

The Christmas, which marks the birth of Jesus Christ provides a strong foundation for a society that values human dignity and humanity. The Teachings of Jesus Christ contains a vision to look at the world realistically with love, kindness, and mercy.
The Christmas is an occasion for a new beginning towards creating economically prosperous Sri Lanka that is abundant with harvest and conflicts are resolved by eliminating hatred and cruelty in accordance with the teachings of Jesus, who professed the wonderful lesson of sharing kindness to entire human race, animals, and even the environment.
I wish everybody a joyful Christmas in which we abide by the wonderful lessons of peace, harmony and equality, while refraining from animosities, petty squabbles or differentiating between the poor and the rich or due to gender, caste or social status.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *